OTHER OFFICES / DİĞER OFİSLER

Most of the buildings that use a central ventilation system, absorbs 100% dirty/exhaust air from the offices and then pumps in ±%40 of the dirty/exhaust air back into the offices. Therefore the air inside the building gets to be shared by all residents.

Çoğu binada kullanılan havalandırma sistemleri iç ortamdan emdiği kirli havanın %40’ını ofislere geri basmaktadır. Bu yüzden, bina içerisindeki hava herkes tarafından paylaşılmış olur.

AT WINDOWIST TOWER / WINDOWIST TOWER’DA

At Windowist Tower, every office has its own fresh air/exhaust system. It discharges 100% of the dirty/exhaust air absorbed from the indoor environment, and thus, the air between the floors and the offices do not ever mix.

Windowist Tower’da her ofisin kendine özel taze hava/egzoz cihazı vardır. İç ortamdan emilen kirli havanın %100’ü dışarı atılır ve bu şekilde ne katlar arasında ne de ofisler arasında hava kesinlikle birbirine karışmaz.

The iWave products have been proven through independent lab testing to significantly reduce a wide variety of pathogens in the breathing zone and on hard non porous surfaces.

iWave is an air purifying device that installs in any duct air conditioning system. When air passes over the iWave, ions produced by the device reduce pathogens, allergens, particles, smoke and odors in the air, creating a healthy environment without producing any harmful by products.

iWave ürünlerinin nefes alınan ortamlarda gözeneksiz sert zeminlerde bulunan geniş yelpazedeki patojenleri önemli ölçüde azalttığı bağımsız labaratuvar testlerinde kanıtlanmıştır.

iWave tüm kanallı klima sistemlerinin içine kurulabilen hava arındırıcı bir cihazdır. Hava iWave’in içinden geçerken, üretilen iyonlar sayesinde; alerjenler, patojenler, hava partikülleri, duman ve kokuların dağılımı azalır. Sağlıklı bir iklimlendirme yapılarak zararlı partiküller engellenmiş olur.

Asset 58
Asset 57

Air Ventilation Systems

Upon looking at the ventilation system alternatives, we come across cell core fresh air systems with heat exchangers, dx battery operated / conduit air-conditioned fresh air systems, and air-fed fresh air systems with air control devices.

Installations of a 100% fresh air system or an admixture system are the alternatives in all fresh air ventilation systems.

First, let’s begin by explaining the admixture air. Admixture air (mixed fresh air) systems aim to recycle a part of the energy consumed for heating, cooling and conditioning the space. Therefore, it mixes the fresh air it takes from the outside with the rotten air it has absorbed from the inside by 40-60% and presses it back into the closed airspace.

Although the success of the systems with admixture air systems due to energy savings comes to the forefront, the fact that they pump 40-60% of the aspirated air back into the living/working space make them a cause for serious hygiene concern. In other words, they distribute the aspirated, decayed air from any office into the entire building/floors/offices. The fact that these devices pump 100% fresh air into the spaces causes them to fail to accommodate the required level of comfort especially during seasonal heat peaks. This is because while the air taken from outside is directly pressed to the space on one side, the hot / cool air of the air conditioner is pressed from a separate place on the other side. Even though some buildings use “Ultraviolet” type devices to try to resolve these problems, preventing the very serious risk of transmissions and pathogens are tied to the forethought of people, proper functioning of these devices and that these devices would be able to dispel 90-99% of the pathogens.

Unfortunately, most conference centres, movie theatres, theatres and office buildings prefer to use admixture fresh air systems in their air handling units, which center energy saving.

At Windowist Tower, each floor has its individual fresh air/exhaust devices, unlike most other buildings with central systems. At Windowist Tower, our fresh air devices deliver 100% fresh air into the offices and aspirate 100% of the decayed air from the offices. Our objective is not to save energy, but to always prioritise the health of our customers first!

As a result of these advantages at Windowist Tower, there is no need to change or revise the systems of our fresh air devices. Our fresh air devices pump and aspirate from only their own floors, pump fresh air into the offices in tandem, and aspirate the decayed air from the offices at once. At Windowist Tower, we pump 35-50 m3/hour fresh air above the standardized amount, by comparison to other plaza buildings pumping only 20 m3/hour of fresh air. In short, at Windowist Tower, the air is never mixed neither between the floors, nor between the offices, and high amounts of fresh air are pumped in each hour throughout the day and night.

Thanks to iWaveozone free ion generators, which are being installed to our fresh air diffusers, odours, all pathogens like bacteria, and all viruses including Covid-19 are dispelled; all our spaces and air are cleaned. Produced by NuCalgon, an American-based company, iWave air purification devices are made by the leading organization that tests/proves that they can destroy all pathogens including Sars, Mers, Covid-19 with ions in the laboratory field.

In addition, the cleaning periods of the filters used in our ventilation systems have been amended. The filters in our fresh air units on each floor are being replaced and sterilised weekly, rather than our usual, monthly maintenance. Furthermore, FCU (fan-coil unit) filters in every office are replaced every month, rather than on a quarterly basis. Highly used areas and surfaces such as meeting rooms, elevators, bathrooms, handrails, door handles, switches etc. are frequently sterilized with the most effective Msds Nano clear disinfectants

Havalandırma Sistemleri

Havalandırma sistemleri için kullanılan sistem alternatiflerine baktığımızda eşanjörlü taze havalı sistemler, dx bataryalı/kanallı klimalı taze havalı sistemler ve hava kontrol cihazları ile beslemeli taze havalı sistemler karşımıza çıkmaktadır.

Tüm taze hava sistemlerinde %100 taze havalı sistem kurulumu veya karışımlı hava sistemlerinin kurulumu bir seçenektir.

Öncelikle karışımlı havayı açıklayalım. Karışımlı taze hava sistemleri hacimleri ısıtmak, soğutmak ve şartlandırmak için tüketilen enerjinin bir kısmını geri kazanmayı güdümler. Dolayısıyla dışarıdan almış olduğu taze hava ile içeriden emmiş olduğu çürük havayı %40-60 oranında birbirine karıştırarak hacimlere geri basar.

Taze hava karışımlı sistemlerin enerji tasarrufu konusunda başarısı ön plana çıksa da iç hacimden çektiği havanın %40-60’ını yaşam/çalışma mahallerine geri basması hijyen konusundaki sıkıntıları ciddi anlamda gündem yapmaktadır. Diğer deyişle herhangi bir odadan/hacimden almış olduğu çürük havayı tüm binaya/katlara/odalara dağıtmaktadır. Bu cihazların %100 oranında taze havayı ortamlara vermesi mevsimsel sıcaklıkların pik yaptığı dönemlerde konfor şartlarını sağlayamamasına sebep olmaktadır. Zira mekâna bir tarafta dışarıdan alınan hava doğrudan basılırken, diğer tarafta klimanın sıcak/soğuk havası ayrı yerden basılmaktadır. Konunun çözümüne dair bazı binalarda “Ultraviyole” cinsinden cihazlar kullanılsa da bulaş ve patojen gibi ciddi riskler kişilere, cihazların sağlıklı çalışmasına ve bu cihazların patojenleri %90- %99 oranında yok edeceği öngörüsüne bağlanmış durumdadır.

Ne yazık ki konferans merkezleri, sinema salonları, tiyatro gibi hacimlerin birçoğunda ve birçok ofis binasında bulunan klima santralleri enerji tasarrufunu merkeze alan karışımlı taze hava sistemlerini kullanmaktadır.

Windowist Tower’da çoğu binadaki gibi merkezi değil, her katın münferit taze hava/egzoz cihazları mevcuttur. Windowist Tower’da taze hava cihazlarımız dış ortamdan aldığı havanın %100’ünü ofislere vermektedir ve ofislerden emilen kirli/çürük havanın %100’ü dışarı atılmaktadır. Saatte kişi başı ortalama 20 m3 taze hava sağlayan diğer plazalara kıyasla, Windowist Tower’da standardın üzerinde kabul edilen, kişi başı saatte 35-50m3 taze hava basılması ve kirli havanın %100 emilimi sağlanmaktadır.

Bu avantajlarımız ile Windowist Tower’ın taze hava cihazlarında sistem değişikliği/revizyonu ihtiyacı bulunmamaktadır. Taze hava cihazlarımız sadece bulunduğu kata ve ofise taze hava sağladığından tüm ofislerden aynı anda emiş yapar. Yani ne katlar arasındaki ne de ofisler arasındaki havalar kesinlikle birbirine karışmamaktadır.

Taze hava girişlerine monte edilmiş olan iWave ozonsuz iyon jeneratörleri sayesinde hacimlere basılan havanın içindeki koku, bakteri ve Covid 19 dahil tüm virüs vs. patojenler yok edilmekte, ortam ve havalarımız temizlenmektedir. Amerikan menşeili bir firma olan Nu Calgon tarafından üretilen iWave hava temizleme cihazları; Sars, Mers, Covid-19 dahil tüm patojenleri iyon ile yok edebildiğini laboratuvar alanında test/ispat eden lider kuruluştur.

Bunlara ek olarak katlardaki bireysel taze hava ünitelerimizin filtreleri aylık yerine haftalık olarak değiştirilmekte ve sterilize edilmektedir. Ayrıca, ofislerdeki fancoil ünitelerinin filtreleri de çeyrek dönem yerine aylık olarak değiştirilmektedir. Sıkça kullanılan alanlar olan toplantı odaları, asansörler ve tırabzanlar, kapı kolları, elektrik düğmeleri gibi yüzeyler en etkili ürün olan Msds Nanoclear dezenfektanlar ile sıklıkla sterilize edilmektedir.

 

 

 

Paste your AdWords Remarketing code here